Harrastajien turvallisuus

Euroopassa miehittämättömän ilma-aluksen käyttö katsotaan ilmailutoiminnaksi. Ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi maassa ja muiden ilma-alusten turvaamiseksi ilmassa monien maidenkansalliset ilmailuviranomaiset ovat vahvistaneet pakolliset turvallisuussäännöt. Niiden avulla varmistetaan, ettei miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen vaaranna ketään (tai mitään). Näitä kansallisia ilma-alustyyppejä koskevia säädöksiä sovelletaan ainoastaan harrastajiin, jotka lennättävät miehittämättömiä ilma-aluksia yksityisiin tarkoituksiin.

Sinun olisi aina ennen lennättämistä otettava selvää sovellettavista määräyksistä ja noudatettava turvallisuussääntöjä.

Säännöt vaihtelevat maittain, mutta niihin sisältyy yleensä lennättämiseen liittyviä rajoituksia, kuten

  • velvollisuus lennättää miehittämätöntä ilma-alusta alle tietyn korkeuden
  • velvollisuus pysyä tietyn välimatkan päässä ihmisistä
  • velvollisuus säilyttää koko ajan näköyhteys miehittämättömään ilma-alukseen
  • velvollisuus ilmoittaa miehittämättömästä ilma-aluksesta toimivaltaiselle viranomaiselle
  • kielto lennättää alusta tiettyjen alueiden yllä (kaupungit, lentokentät, stadionit jne.)
  • kielto lennättää alusta yöllä tai tiettyjen sääolosuhteiden vallitessa
  • kielto häiritä tai vaarantaa muita ilma-aluksia

Voit lukea lisää turvallisuus- ja käyttösäännöistä tämän verkkosivuston aineistoja käsittelevästä osiosta.

Jos sinulla on vielä kysyttävää toimintaasi liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä, ole yhteydessä kansallisiin ilmailuviranomaisiin.

Lopuksi on tärkeää pitää mielessä, että säännösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä taloudellisia tai oikeudellisia seurauksia.