Tällä hetkellä kansallisissa miehittämättömiä ilma-aluksia koskevissa lainsäädännöissä erotetaan toisistaan ammatti- ja harrastuskäyttö. Harrastuskäyttö rajoittuu urheilu- ja vapaa-ajan toimintaan, kuten lennokkikilpailuihin tai yksityiseen valokuvaamiseen. Miehittämättömän ilma-aluksen avulla taltioitujen kuvien myynti on sallittua ainoastaan ammattikäyttäjille.

Miehittämättömien ilma-alusten harrastuskäyttö on useimmissa Euroopan maissa sallittua ilman erityistä lupaa ilmailuviranomaisilta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että miehittämätöntä ilma-alusta voi lennättää ilman rajoituksia.

On muutamia keskeisiä sääntöjä, jotka on ymmärrettävä ja joita on noudatettava. Kaikissa jäsenvaltioissa miehittämättömien ilma-alusten mukana tulee lehtinen, johon on koottu tärkeimmät noudatettavat säännöt. Lue se huolellisesti!

Vaikka Euroopassa on kehitteillä yhteinen ilmailun sääntelykehys, on hyvä olla tietoinen, että sovellettavat säännöt ja asetukset vaihtelevat maittain.

Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Mitkä ovat tärkeimmät säännöt, joista minun on oltava tietoinen?

  • Useimmissa Euroopan maissaa on äskettäin vahvistettu erityiset ilmailun turvallisuutta ja toimintaa koskevat säännöt, joilla säädellään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kansallisessa ilmatilassa. Miehittämätöntä ilma-alusta lennättäessäni minun on aina noudatettava näitä sääntöjä enkä saa aiheuttaa vaaraa muille ihmisille ja ilma-aluksille tai vahingoittaa maassa olevaa omaisuutta.
  • Ihmisten yksityiselämän ja henkilötietojen suoja on perusoikeus. Miehittämätöntä ilma-alusta lennättäessäni minun on aina noudatettava yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.
  • Onnettomuustapauksessa miehittämättömän ilma-aluksen ohjaaja on vastuuvelvollinen, ja hänen on korvattava aiheuttamansa vahingot. Miehittämätöntä ilma-alusta ohjatessani minun on varmistettava, että minulla on riittävät vakuutukset lennättämistä varten.

Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä taloudellisia seuraamuksia ja/tai oikeudellisia seurauksia.