Ammattikäyttäjien turvallisuus

Euroopassa suurin osa kansallisista ilmailuviranomaisista on vahvistanut ilmailuturvallisuutta koskevat säännöt, joilla säädellään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä niiden ilmatilassa. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, ettei miehittämättömien ilma-alusten käyttö vaaranna ihmisiä, omaisuutta tai muita ilmatilan käyttäjiä.

Sinun olisi aina ennen lennättämistä otettava selvää paikallisista ilmailusäännöistä ja noudatettava turvallisuussääntöjä.

Säännöt vaihtelevat maittain, mutta niihin sisältyy yleensä

  • lentorajoituksia Kansalliset ilmailuviranomaiset ovat vahvistaneet yksityiskohtaiset säännöt, jotka perustuvat lentosi toiminnalliseen monimutkaisuuteen ja ilma-aluksen painoon. Useimmiten maat asettavat enimmäislentokorkeuden ja edellyttävät erityislupaa asutettujen alueiden yllä tai näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvalle lennättämiselle (BVLOS).
  • lennättäjän koulutusta koskevia vaatimuksia, joilla varmistetaan, että mahdollisilla käyttäjillä on kaikki tarvittavat tiedot ja taidot ja että he ymmärtävät ilmailun perusturvallisuussäännöt. Monissa maissa ilma-alusten käyttäjien on suoritettava kirjallinen koe ja koelento.
  • miehittämättömällä ilma-aluksella on oltava lentokelpoisuustodistus, joka todistaa sen lennättämisen olevan turvallista.
  • velvollisuus ilmoittaa miehittämättömästä ilma-aluksestasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Voit lukea lisää miehittämättömiä ilma-aluksia koskevista turvallisuus- ja käyttösäännöistä tämän verkkosivuston aineistoja käsittelevästä osiosta. Jos sinulla on vielä kysyttävää toimintaasi liittyvistä määräyksistä ja säännöistä, niin ota yhteyttä kansallisiin ilmailuviranomaisiin.

Lopuksi on tärkeää pitää mielessä, että paikallisten lakien noudattamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä taloudellisia tai oikeudellisia seurauksia.