Yksityisyyden suoja/tietosuoja ammattilaiselle

Euroopassa yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat tunnustettuja perusoikeuksia. Eurooppalaiset ja kansalliset lainsäädännöt suojelevat meitä ulkopuoliselta häirinnältä, kuten myös miehittämättömien ilma-alusten aiheuttamalta häirinnältä.

Miehittämättömän ilma-aluksen ammattikäyttäjänä tai sen palveluja käyttävänä asiakkaana sinun on tiedostettava, että tietosuojavaatimukset saattavat koskea sinua, vaikka et keräisikään henkilötietoja tarkoituksellisesti. Miehittämättömien ilma-alusten sovelluksia käytettäessä on erittäin suuri todennäköisyys, että henkilötietoja kerätään tai käsitellään tahattomasti. Sinun on arvioitava huolellisesti tämä todennäköisyys oman toimintasi kannalta ennen toiminnan aloittamista. Kaikessa miehittämättömän ilma-aluksen toiminnassa, johon kuuluu henkilötietojen kerääminen, on noudatettava lakisääteisiä velvoitteita ja rajoitteita.

Euroopassa henkilötietojen kerääminen, tallennus ja muu käsittely kuuluvat erityisen lainsäädännön piiriin. EU:n tietosuojadirektiivissä ja kansallisissa tietosuojalainsäädännöissä (jotka pian korvataan yleisellä tietosuoja-asetuksella) määritetään henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallennusta koskevat eri vaatimukset.

  • Mitä ovat henkilötiedot? "Henkilötiedot" on hyvin laaja käsite, joka kattaa kaikki tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön liittyvät tiedot. Tämän seurauksena kaikki miehittämättömän ilma-aluksen ottamat kuvat, joissa on tunnistettava henkilö, kuuluvat tietosuojalainsäädännön piiriin. Sama pätee kuitenkin myös kaikkeen miehittämättömän ilma-aluksen keräämään tietoon (kuten sijainti, talojen julkisivut, puhelinnumerot, autojen rekisterikilvet, infrapunakuvat), joka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön.
  • Mitkä periaatteet on otettava huomioon henkilötietoja kerätessä? Tietosuojasäännöissä vahvistetaan useita keskeisiä periaatteita, joita on noudatettava. Näihin kuuluvat muun muassa hyväksynnän periaate (henkilöiden on annettava hyväksyntänsä tietojen keruulle) ja oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin (henkilöillä on oikeus hallita heistä kerättäviä tietoja). Henkilötietoja kannattaa kerätä mahdollisimman vähän.

Henkilöllä, jota koskevia tietoja on kerätty lainvastaisesti, on oikeus puolustaa oikeuksiaan kansallisessa tuomioistuimessa tai tehdä kantelu kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Löydät lisätietoja miehittämättömän ilma-aluksen käyttöön liittyvästä yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta seuraavista aineistoista:


Viimeksi päivitetty : 24 tammikuu 2018