Ammattikäyttäjien vakuutus ja korvausvastuu

Euroopassa sellaisen miehittämättömän ilma-aluksen ammattikäyttäjän, joka lennättää alusta EU:n jäsenvaltion alueen yli, on noudatettava lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annettua asetusta (EY) 785/2004. Asetuksen 4 artiklan mukaan ˮilma-alusten käyttäjillä on oltava tämän asetuksen mukainen vakuutus, joka kattaa niiden nimenomaan ilmailusta syntyvän korvausvastuun […] kolmansien osapuolten osaltaˮ.

Asetuksen päätarkoituksena on varmistaa, että onnettomuuden uhrit saavat riittävän korvauksen vahvistamalla vakuutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Uuden tekonologian tarjoamista jännittävistä mahdollisuuksista huolimatta kaikkien käyttäjien on pidettävä mielessä, että miehittämättömät ilma-alukset voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Viimeaikaisiin tapaturmiin ja onnettomuuksiin lukeutuvat

  • omaisuusvahingot, esimerkiksi kun miehittämättömät ilma-alukset ovat törmänneet autoihin
  • läheltä piti -tilanteet, kuten miehittämätön ilma-alus, joka putosi maahan aivan Marcel Hirscher -nimisen laskettelijan taakse (YouTube).

Tällaisissa tapauksissa vakuutusyhtiösi saattaa maksaa uhrille korvauksen tiettyyn summaan saakka, kunhan olet noudattanut vakuutuksesi määräyksiä ja ehtoja.

Asetuksessa (EY) 785/2004 määritetään myös onnettomuuskohtainen vähimmäisvakuutusturva, joka riippuu miehittämättömän ilma-aluksen lentoonlähtömassasta. Vähimmäismäärän on oltava vähintään yksi miljoona euroa onnettomuutta kohti.

Kaikilla miehittämättömien ilma-alusten ammattikäyttäjillä on oltava vakuutus, joka kattaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot vähintään yhteen miljoonaan euroon asti.