Miehittämättömien ilma-alusten ammattikäyttäjänä sinun on tiedostettava, että ammattikäyttö on sallittua monissa Euroopan maissa, mutta hyvin tiukoin ehdoin. Useimmissa maissa tarvitset erilaisia lupia/lisenssejä kansalliselta ilmailuviranomaiselta ennen kuin voit aloittaa toiminnan. Lisäksi yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat tärkeässä asemassa, ja sinun on noudatettava niitä koskevia eurooppalaisia ja kansallisia sääntöjä.

On siis sinun omalla vastuullasi ottaa selvää paikallisista säännöistä, joita sovelletaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöön.

Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Mitkä ovat tärkeimmät säännöt, joista ammattikäyttäjän on oltava tietoinen?

  • Merkittävä osa kansallisista ilmailuviranomaisista on vahvistanut uudet ilmailuturvallisuutta koskevat säännökset, joilla säädellään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kansallisessa ilmatilassa. Miehittämättömän ilma-aluksen ammattikäyttäjänä laki velvoittaa minut noudattamaan vastaavia kansallisia turvallisuus- ja toimintasääntöjä, niin etten häiritse lentoturvallisuutta, aiheuta vaaraa ihmisille tai vahingoita omaisuutta.
  • Euroopassa kaikilla kansalaisilla on perusoikeus yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Miehittämättömän ilma-aluksen ammattikäyttäjänä minun on aina kunnioitettava näitä oikeuksia ja noudatettava sovellettavia yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia säännöksiä.
  • Onnettomuustapauksessa miehittämättömästä ilma-aluksesta vastuussa oleva henkilö (kuten lentäjä, omistaja, käyttäjä) on vastuuvelvollinen, ja hänen on korvattava aiheuttamansa vahingot. Tämän vuoksi Euroopan ilmailulainsäädännössä vaaditaan, että ilma-aluksen ammattikäyttäjillä on oltava vakuutus. Ammattikäyttäjänä minun on siten oltava tietoinen sovellettavista vakuutus- ja korvausvastuuvaatimuksista ja varmistettava, että minulla on riittävät vakuutukset lennättämistä varten.

Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä taloudellisia seuraamuksia tai oikeudellisia seurauksia.