Eraelu puutumatuse ja andmekaitse ajaviitekasutajatele

Euroopas on eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse inimeste põhiõigused. Euroopa ja siseriiklikud õigusaktid kaitsevad meid kõrvaliste isikute sissetungi eest. Seda loetakse ebaseaduslikuks, nagu ka droonide kasutamise teel tehtud sissetungi.

Droonide ajaviitekasutajana peate alati meeles pidama, et teie tegevust võib pidada sissetungiks, mis riivab teiste inimeste eraelu puutumatust, ja andmekaitseseadused võivad kehtida ka teie tegevuse puhul.

Andmekaitseseadustega peab arvestama kindlasti siis, kui teie droonil on kaamera, videosalvesti või mingi muu seade, mis võib jäädvustada isikuandmeid, sh pilte, vestlusi, asukohta jne.

See ei tähenda, et te ei tohi lennutada kaameraga varustatud drooni, kuid te peate alati kasutama drooni vastutustundlikult ega tohi riivata teiste inimeste eraelu puutumatust.

Näiteks ei tohi pildistada, salvestada videot ega helisalvestusi inimestest, kes on oma kodus, aias, autos jne, kui ta ei ole selleks luba andnud. Lisaks pidage meeles, et eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kehtib ka avalikes kohtades. Samuti võib teatud tingimustel kaitse alla kuuluda inimeste vara.

Teie droonilennutamise tegevus võib riivata eraelu puutumatust ka siis, kui teie droon ei ole varustatud kaamera ega teiste anduritega. Võib juhtuda, et inimesed tunnevad, et droon neid jälgib, ning muudavad vastavalt oma tegevust.

Kui teie droonilennutamise tegevus riivab kellegi eraelu puutumatust, siis pidage meeles, et see isik võib kaitsta oma eraelu puutumatust kohtus või esitada kaebuse riiklikule andmekaitseametile.

Selleks, et tegutseda vastutustundlikult, lugege täpsemalt eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud riskide ning nendel teemadel vastu võetud õigusaktide kohta järgmistest lisamaterjalidest.

Viimane uuendus : 18 jaanuar 2018