Kindlustus ja vastutus ajaviitekasutajatele

Euroopas loetakse õhusõidukiteks kõik õhus käitatavad aparaadid ja nende hulka kuuluvad ka droonid.

Olenemata kaalust, suurusest või kiirusest võib droon põhjustada inimestele ja varale märkimisväärset kahju. Näiteks on need põhjustanud:

  • kehavigastusi, kui drooni propeller tekitas lastele püsivaid vigastusi;
  • varalist kahju, kui droonid on kukkunud vastu autosid.

Kui drooniga juhtub õnnetus, peate teie kui drooni käitaja või omanik tuvastama end kannatanule ja ametiasutustele. Võib juhtuda, et peate kannatanule maksma ka rahalist hüvitist, mille summa võib eri riikides olla märkimisväärselt erinev.

Seetõttu peaksite suure rahalise riski vältimiseks vähemalt veenduma, et teie isiklik või kodu kindlustus katab ka meelelahutuslikku drooni lennutamist. Vastasel korral peaksite kindlasti laskma oma kindlustusandjal ka see kindlustusriskide hulka lisada või ostma eraldi drooni kindlustuse. Mõnes ELi liikmesriigis on see kindlustus lausa kohustuslik ja kindlustusleping peab olema sõlmitud enne drooni lennutamist.

Igal juhul peaksite oma kindlustuslepingu tingimused hoolikalt läbi lugema (sh geograafiline kehtivus) ja neist drooni lennutamisel kindlasti täpselt kinni pidama.