Praegu tehakse mehitamata õhusõidukeid ehk droone käsitlevates riiklikes õigusaktides vahet droonide kutseliste ja ajaviitekasutajate vahel. Ajaviitekasutus piirdub sportliku ja meelelahutusliku tegevusega, nagu droonivõidusõidud ja isiklikuks tarbeks fotografeerimine. Drooni salvestatud piltide müügiõigus on üksnes kutselistel kasutajatel. Ajaviite eesmärgil on enamikus Euroopa riikides lubatud droone kasutada ilma lennuametitelt eriluba taotlemata. Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et see ei tähenda, nagu võiksite oma drooni lennutada ilma mingite piiranguteta. Drooni lennutamise kohta kehtivad mõned väga tähtsad reeglid, mis tuleb endale selgeks teha ja neid rangelt järgida. Paljudes liikmesriikides lisatakse müüdavatele droonidele teabeleht, kus on kokkuvõte põhilistest reeglitest. Lugege see tähelepanelikult läbi! Praegu koostatakse Euroopa tasandil ühist lennundusalast õigusraamistikku, kuid seni pidage meeles, et kohaldatavad õigusaktid ja eeskirjad on igas riigis erinevad.

Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Mis on kõige tähtsamad reeglid, mida ma peaksin teadma?

  • Enamikus Euroopa riikides on hiljuti vastu võetud eraldi lennundusalased ohutuse ja käitamise eeskirjad, millega reguleeritakse droonide kasutamist selle riigi õhuruumis. Kui ma lennutan drooni, pean ma alati järgima neid eeskirju ning kunagi ei tohi ohustada teisi inimesi, õhusõidukeid ega ainelist vara maapinnal.
  • Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse on üks inimeste põhiõigusi. Kui ma lennutan drooni, pean ma alati järgima eraelu puutumatuse ja andmekaitse õigusaktide nõudeid.
  • Õnnetuse korral vastutab selle eest drooni juht ja ta peab hüvitama enda põhjustatud kahjud. Kui ma lennutan drooni, pean ma hoolitsema, et mul on selleks piisav kindlustus.

Nende eeskirjade eiramine võib tuua kaasa märkimisväärseid rahatrahve ja/või õiguslikke tagajärgi.