Kutseliste kasutajate ohutus

Euroopas on enamik riiklikke lennuameteid kehtestanud lennundusalased ohutusreeglid, millega reguleeritakse droonide kasutamist õhuruumis. Nende reeglite eesmärk on tagada, et drooni käitamine ei tooks kaasa ohte inimestele ega varale ning samuti teistele õhuruumi kasutajatele (nt lennukid, laugurid, helikopterid jne).

Enne starti peaksite alati viima end kurssi teie lennu kohta kehtivate kohalike lennunduseeskirjadega ja järgima mõningaid põhilisi ohutusreegleid.

Need reeglid on eri riikides erinevad, kuid tavaliselt kuuluvad nende hulka järgmised piirangud ja kohustused.

  • Lennupiirangud. Riiklikud lennuametid on kehtestanud üksikasjalikud eeskirjad vastavalt teie lennu keerukusele ja õhusõiduki kaalule. Enamasti on riiklikult kindlaks määratud maksimaalne lennukõrgus ning eriluba on vaja taotleda asustatud piirkonna kohal või väljaspool nägemisulatust (BVLOS) lennutamise korral.
  • Juhi kohustuslik koolitus, et tagada võimalikele käitajatele kõik vajalikud oskused ja algteadmised lennundusalastest ohutusreeglitest. Paljudes riikides peavad võimalikud käitajad sooritama kirjaliku eksami ja eksamilennu.
  • Drooni kohustuslik lennukõlblikkuse sertifikaat, mis kinnitab, et sellega on ohutu lennata.
  • Kohustus registreerida oma droon pädeva asutuse juures.

Kui tahate lugeda täpsemalt droonide ohutus- ja käitamiseeskirjade ning vajalike lubade taotlemise kohta, soovitame teil tutvuda käesoleva veebisaidi lisamaterjalide osaga. Kui teil on küsimusi oma tegevuse juriidiliste külgede kohta, pöörduge riikliku lennuameti poole.

Lõpetuseks pidage alati meeles, et kohalike õigusaktide eiramine võib tuua kaasa märkimisväärseid rahatrahve ja/või õiguslikke tagajärgi.