Kindlustus ja vastutus kutselistele kasutajatele

Euroopas peavad kutselised droonide käitajad ELi liikmesriigi territooriumi kohal lennates järgima määrust (EÜ) 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele. Artiklis 4 ongi sätestatud, et „õhusõidukite käitajad […] kindlustatakse kooskõlas käesoleva määrusega selliselt, et kindlustus hõlmab lennundusega seotud vastutust […] kolmandate isikute osas”.

Määruse põhieesmärk on tagada kindlustuse miinimumnõuete sätestamise teel, et õnnetuse korral oleks kannatanutel võimalik saada piisavat hüvitist.

Vaatamata selle uue tehnikasaavutuse põnevatele kasutusvõimalustele peaksid kõik kasutajad pidama meeles, et droonid on õhusõidukid, mis võivad põhjustada märkimisväärseid kahjusid. Viimasel ajal on aset leidnud mitmeid vahejuhtumeid ja õnnetusi, näiteks:

  • droonid on põrganud või kukkunud vastu autosid;
  • inimesed on napilt tabamusest pääsenud, näiteks kaameraga drooni allakukkumine vaid mõni sentimeeter suusataja Marcel Hirscheri selja taha (YouTube).

Sellistel juhtudel võib teie kindlustusandja kannatanule kahjud mingil määral hüvitada, tingimusel et te pidasite kinni oma kindlustuslepingu tingimustest.

Määruses (EÜ) 785/2004 on määratletud ka minimaalne kindlustuskate õnnetusjuhtumi kohta vastavalt drooni maksimaalsele stardimassile. Miinimumsumma vastab miljonile eurole õnnetuse kohta.

Kõik kutselised droonikäitajad peaksid olema kindlustatud kolmandatele isikutele põhjustatud kahjude puhul vähemalt miljoni euro suuruse summa ulatuses.