Ασφάλεια για χρήστες ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Στην Ευρώπη η χρήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους θεωρείται αεροπορική δραστηριότητα. Για την προστασία των ατόμων, της ιδιοκτησίας και άλλων εν πτήσει αεροσκαφών, πολλές εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας θέσπισαν υποχρεωτικούς κανόνες ασφάλειας για να διασφαλιστεί ότι η πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας δεν θέτει κανέναν (ή οτιδήποτε) σε κίνδυνο. Αυτοί οι εθνικοί κανονισμοί περί αερομοντέλων ισχύουν αποκλειστικά για χρήστες ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ερασιτέχνες – χομπίστες – που εκτελούν πτήση με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για ιδιωτικούς σκοπούς.

Πριν από την απογείωση, πρέπει πάντα να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες κανονισμούς και να τηρείτε ορισμένους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι κανόνες αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν περιορισμούς πτήσεων όπως:

  • Υποχρέωση πτήσης του κάτω από ένα ορισμένο ύψος
  • Υποχρέωση τήρησης ελάχιστης απόστασης από άτομα
  • Υποχρέωση τήρησης οπτικής επαφής με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανά πάσα στιγμή
  • Υποχρέωση καταχώρισης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή
  • Απαγόρευση πτήσης πάνω από ορισμένες περιοχές (πόλεις, αεροδρόμια, γήπεδα κλπ.)
  • Απαγόρευση πτήσης τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια ορισμένων καιρικών συνθηκών
  • Απαγόρευση παρεμπόδισης της δραστηριότητας άλλων αεροσκαφών, ιδιαίτερα σε χαμηλό υψόμετρο

Για περισσότερα σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας της δραστηριότητάς σας επισκεφθείτε το τμήμα «resources» του ιστότοπου.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη νομική πτυχή της δραστηριότητάς σας, επικοινωνήσετε με την εθνική σας αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Η μη συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις ή και νομικές συνέπειες!