Προστασία ιδιωτικής ζωής και προσωπικών δεδομένων για ερασιτέχνες χρήστες

Στην Ευρώπη η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες μας προστατεύουν από τις εξωτερικές παρεμβάσεις καθώς θεωρούνται παράνομες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οχλήσεων που προκύπτουν από τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ως χρήστης drone για ψυχαγωγικούς σκοπούς, θα πρέπει πάντα να έχετε υπ'όψη σας ότι η δραστηριότητά σας είναι πιθανό να παρέμβει στην ιδιωτική ζωή άλλων ανθρώπων και ότι μπορεί να ισχύει για εσάς η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εφόσον το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας είναι εξοπλισμένο με φωτογραφική μηχανή, συσκευή βιντεοεγγραφής ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είναι σε θέση να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, συνομιλιών, τοποθεσίας κλπ., ισχύει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με φωτογραφική μηχανή, αλλά ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε πάντα με υπευθυνότητα και να μην παρεμβαίνετε στην ιδιωτική ζωή των άλλων ατόμων.

Για παράδειγμα, δεν πρέπει να λαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο ή να ηχογραφείτε άτομα στο σπίτι τους, στον κήπο τους, στο αυτοκίνητό τους κλπ. χωρίς την άδειά τους· και να θυμάστε ότι η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ισχύει ακόμα και σε δημόσιους χώρους. Η ιδιοκτησία των ατόμων μπορεί επίσης να προστατεύεται υπό ορισμένες συνθήκες.

Υπάρχει επίσης κίνδυνος η δραστηριότητα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας να είναι παρεμβατική στην ιδιωτική ζωή, ακόμα και αν αυτό δεν είναι εξοπλισμένο με φωτογραφική μηχανή ή άλλους αισθητήρες. Πράγματι, τα άτομα μπορεί να αισθανθούν ότι τους παρατηρεί ένα τέτοιο αεροσκάφος και να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα.

Αν η δραστηριότητά σας παραβιάζει την ιδιωτική ζωή κάποιου, να θυμάστε ότι το άτομο αυτό μπορεί να καταφύγει στο δικαστήριο ή στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων.

Για να ενεργείτε υπεύθυνα, μάθετε περισσότερα σχετικά με την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και τις σχετικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πηγές:

Τελευταία ενημέρωση : 18 Ιανουάριος 2018