Οι εθνικές νομοθεσίες περί μη επανδρωμένων αεροσκαφών διαχωρίζουν μεταξύ ψυχαγωγικής και επαγγελματικής χρήσης. Η ψυχαγωγική χρήση περιορίζεται σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως αγώνες μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή ενασχόληση με την ιδιωτική φωτογραφία. Η πώληση των φωτογραφιών που καταγράφονται από ένα drone προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες τέτοιων αεροσκαφών. Η χρήση drone  για ψυχαγωγικούς σκοπούς επιτρέπεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή επιτρέπεται, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήτε χωρίς περιορισμούς. Υπάρχουν ελάχιστοι, αλλά ουσιώδεις κανόνες που θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε και να τηρήτε. Σε πολλά κράτη μέλη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πωλούνται με ένα φυλλάδιο που συνοψίζει τους κύριους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Διαβάστε το προσεχτικά! Παρότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της αεροπορίας, οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζω?

  • Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει πρόσφατα ειδικούς κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας στον τομέα της αεροπορίας που ρυθμίζουν τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό τους εναέριο χώρο. Όταν εκτελώ πτήση με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνομαι με τους κανόνες αυτούς και ποτέ να μην θέτω σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα, αεροσκάφη ή ιδιοκτησία.
  • Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Όταν εκτελώ πτήση με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα πρέπει πάντοτε να τηρώ τους νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος, ο πιλότος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους φέρει την ευθύνη και πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που αυτός ή αυτή έχει προκαλέσει. Όταν εκτελώ τέτοια πτήση, θα πρέπει να διασφαλίζω ότι είμαι κατάλληλα ασφαλισμένος για την πτήση μου.

Η μη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις ή και νομικές συνέπειες.