Ως επαγγελματίας χρήστης drone πρέπει να γνωρίζετε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – αλλα όχι όλες – επιτρέπεται η χρήση τους για επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Στις περισσότερες χώρες θα χρειαστείτε εκ των προτέρων διαφορετικές εγκρίσεις/άδειες από την αρμόδια Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Επιπλέον, η προστασία  της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων μπορούν να έχουν άμμεση σχέση και θα πρέπει να συμμορφωθήτε με τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις.

Επομένως, είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες του τόπου σας που ισχύουν για τις δραστηριότητες του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.


Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζω ως επαγγελματίας χρήστης?

  • Πολλές Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας έχουν ήδη θεσπίσει νέες νομοθεσίες αεροπορικής ασφάλειας που ρυθμίζουν τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό τους εναέριο χώρο. Ως επαγγελματίας χειριστής, είμαι υποχρεωμένος δια του νόμου να τηρώ τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας ώστε να μην επηρεάζω την ασφάλεια της αεροπορίας, να μην θέτω σε κίνδυνο πρόσωπα ή να μην προκαλώ υλικές ζημιές.
  • Στην Ευρώπη κάθε πολίτης έχει θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών του δεδομένων. Ως επαγγελματίας χειριστής δρονε, πρέπει πάντοτε να σέβομαι τα δικαιώματα αυτά και να συμμορφώνομαι αυστηρά με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (πιλότος, ιδιοκτήτης, χειριστής κλπ.) πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που αυτός ή αυτή έχει προκαλέσει. Συνεπώς, το ευρωπαϊκό δίκαιο περί αεροπορίας απαιτεί να ασφαλίζονται οι επαγγελματίες χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ως επαγγελματίας χειριστής, θα πρέπει άρα να γνωρίζω τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλισης και ευθύνης και να διασφαλίζω ότι είμαι κατάλληλα ασφαλισμένος για την πτήση μου.

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις ή και νομικές συνέπειες.