Εάν σας αρέσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εκτελείτε πτήση/χειρίζεστε ένα τέτοιο αεροσκάφος για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, η πύλη μας σας ενημερώνει για τις βασικές απαιτήσεις και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ολόκληρη την ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία, προκειμένου εσείς ή επιχείρησή σας να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ή –ακόμα χειρότερα– νομικές αξιώσεις. Τα ειδικά βίντεο και έγγραφα που διαθέτουμε, π.χ. ο κώδικας δεοντολογίας χειρισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι εθνικές συνόψεις ή εγχειρίδια στοχεύουν στην ευαισθητοποίησή σας και σας βοηθούν –είτε είστε χρήστες για επαγγελματικούς είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς– να εκτελείτε πτήσεις με ασφάλεια αλλά και νόμιμα και υπεύθυνα.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.