Forsikring og erstatningsansvar for fritidsbrugere

Enhver maskine, der betjenes i luften, anses i juridisk sammenhæng i Europa for at være et luftfartøj. Dette gælder også droner.

Uanset vægt, størrelse og hastighed kan en drone forårsage betydelige skader på mennesker og ejendom. Eksempler fra den virkelige verden omfatter:

  • Personskader, såsom børn der skades for livet af en dronepropel
  • Tingskader, såsom droner der styrter ned i biler

Hvis der indtræffer en hændelse med en drone, skal du som droneoperatør eller -ejer identificere dig selv over for den person, der er kommet til skade, og myndighederne. Du skal eventuelt også betale erstatning til ofret. Der kan være store forskelle på beløbene fra land til land.

For at undgå at udsætte dig selv for større økonomiske risici, bør du derfor — som minimum — kontrollere, at din husejerforsikring eller private ansvarsforsikring dækker fritidsaktiviteter, der involverer en drone. I modsat fald opfordres du på det kraftigste til at anmode forsikringsselskabet om at tilføje denne dækning eller købe en specifik droneforsikring. I nogle EU-medlemsstater er en sådan forsikring obligatorisk og skal være på plads, inden du flyver med dronen.

Du skal i alle tilfælde grundigt læse vilkårene og betingelserne for forsikringspolicen (herunder geografisk dækning) og sørge for, at du overholder dem, mens du flyver.