I øjeblikket skelnes der i nationale lovgivninger mellem fritidsbrug og brug i erhvervsøjemed af droner. Fritidsbrug er begrænset til sports- og fritidsaktiviteter såsom dronevæddeløb eller privat fotografering. Salg af billeder taget med en drone er alene forbeholdt professionelle brugere af droner. Brugen af droner til fritidsaktiviteter er tilladt i de fleste europæiske lande uden en specifik tilladelse fra luftfartsmyndighederne. Bare fordi, det er tilladt, betyder imidlertid ikke, at du kan flyve din drone uden restriktioner. Der er nogle få men grundlæggende regler, du skal forstå og overholde. I flere medlemsstater sælges droner med en flyer, der indeholder et resumé af de vigtigste regler, som du skal overholde. Læs den grundigt! Der arbejdes i øjeblikket på en fælles lovramme for luftfart på europæisk plan, men du skal være opmærksom på, at gældende love og regler — i dag — er forskellige fra land til land.

Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvad er de vigtigste regler, jeg skal være opmærksom på?

  • De fleste europæiske lande har for nylig fastlagt specifikke regler for sikkerhed og betjening, der regulerer brugen af droner i deres nationale luftrum. Når jeg flyver en drone, skal jeg hele tiden overholde disse regler og aldrig bringe andre personer, luftfartøjer eller ting på jorden i fare.
  • Beskyttelsen af menneskers privatliv og personlige oplysninger er en grundlæggende rettighed. Når jeg flyver en drone, skal jeg hele tiden overholde lovgivninger om privatlivets fred og databeskyttelse.
  • Dronepiloten er ansvarlig i tilfælde af et uheld og skal yde erstatning for den skade, som han eller hun har forvoldt. Når jeg flyver en drone, skal jeg sørge for at have en passende forsikring for flyvningerne.

Manglende overholdelse af disse regler kan have store økonomiske og/eller juridiske konsekvenser.