Sikkerhed for professionelle brugere

De fleste nationale luftfartsmyndigheder i Europa har vedtaget regler for luftfartssikkerhed, der regulerer brugen af droner i deres luftrum. Disse regler er indført for at sikre, at droneoperationer ikke udgør en fare for mennesker eller ting eller for andre brugere af luftrummet (fly, svævefly, helikoptere osv.)

Før du starter, skal du altid informere dig om de lokale regler for flyvning, der gælder for din flyvning, og følge nogle grundlæggende sikkerhedsregler.

Disse regler er forskellige fra land til land, men de omfatter typisk:

  • Restriktioner for flyvning. Nationale luftfartsmyndigheder har fastlagt detaljerede regler baseret på de komplekse operationelle forhold for flyvningen og luftfartøjets vægt. I de fleste tilfælde pålægger landene en maksimal flyvehøjde og kræver særlig tilladelse til at operere over beboede områder eller uden for pilotens synsfelt (BVLOS).
  • Obligatorisk uddannelse af piloten for at sikre, at potentielle operatører har alle nødvendige færdigheder og en grundlæggende forståelse for regler for luftfartssikkerhed. I mange lande kræves det, at fremtidige operatører består en skriftlig eksamen og en flyvetest.
  • Kravet om, at din drone skal have et luftdygtighedscertifikat, der bekræfter, at den er sikker at flyve.
  • Pligten til at registrere dronen hos den kompetente myndighed.

Hvis du vil vide mere om dronesikkerhed og regler om betjening, samt hvordan du anmoder om de nødvendige tilladelser, anbefaler vi, at du går til afsnittet med ressourcer på dette websted. Hvis du stadig har spørgsmål om juridiske forhold vedrørende flyvningen, skal du kontakte den nationale luftfartsmyndighed.

Til slut skal du huske på, at manglende overholdelse af lokale love kan medføre store økonomiske bøder og/eller have juridiske konsekvenser.