Forsikring og erstatningsansvar for professionelle brugere

Professionelle droneoperatører i Europa, der overflyver en EU-medlemsstats territorium, skal overholde forordning (EF) 785/2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører. Ifølge artikel 4 skal »luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører [...] være forsikret for deres luftfartsspecifikke erstatningsansvar over for [...] tredjepart i overensstemmelse med denne forordning.«

Forordningens primære formål er at sikre, at ofre for en ulykke har adgang til passende kompensation ved at fastlægge minimumsforsikringskrav.

På trods af de spændende muligheder ved denne nye teknologi bør alle brugere være opmærksomme på, at droner er luftfartøjer, der kan forårsage betydelige skader. Nylige hændelser og ulykker fra den virkelige verden omfatter:

  • Tingskader, såsom droner, der rammer eller styrter ned i biler
  • Farlige situationer, såsom en kameradrone, der styrter ned bare få cm bagved skiløberen Marcel Hirscher (YouTube)

I disse tilfælde kan forsikringsselskabet kompensere ofret i et vist omfang, forudsat at du har overholdt vilkårene og betingelserne for forsikringspolicen.

Forordning (EF) 785/2004 definerer også minimumsniveauer for forsikringsdækning per ulykke, afhængigt af dronens maksimale startmasse. Minimumsbeløbet svarer til én million euro per ulykke.

Alle professionelle droneoperatører skal være forsikret mod skader forårsaget på tredjeparter for minimum 1 000 000 EUR.