Som professionel bruger skal du vide, at brugen af droner i erhvervsøjemed er tilladt i mange europæiske lande, men at der gælder meget strenge betingelser. I de fleste lande skal du have forskellige tilladelser/licenser fra den nationale luftfartsmyndighed, før du kan påbegynde enhver operation. Derudover kan privatlivets fred og databeskyttelse også spille en vigtig rolle, og du skal overholde relevante europæiske og nationale regler.

Det er derfor dit ansvar at være informeret om de lokale regler, der gælder for dine droneaktiviteter.

Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvad er de vigtigste regler, jeg som professionel bruger skal være opmærksom på?

  • Mange nationale luftfartsmyndigheder har vedtaget nye love og regler for luftfartssikkerhed, der regulerer brugen af droner i deres nationale luftrum. Som professionel droneoperatør skal jeg i henhold til lovgivningen overholde de relevante nationale regler for sikkerhed og betjening for ikke at forstyrre luftfartsikkerheden, bringe personer i fare eller forårsage skade på ting.
  •  I Europa har alle borgere en grundlæggende ret til privatlivets fred og beskyttelse af deres personoplysninger. Som professionel droneoperatør skal jeg hele tiden respektere disse rettigheder og fuldstændigt overholde gældende lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse.
  • Den ansvarlige for dronen (pilot, ejer, operatør osv.) er ansvarlig i tilfælde af et uheld og skal yde erstatning for den skade, som han eller hun har forvoldt. Derfor kræver europæisk luftfartslovgivning, at professionelle droneoperatører er forsikrede. Som professionel droneoperatør skal jeg derfor være opmærksom på gældende krav til forsikring og erstatningsansvar og sørge for, at jeg har de relevante forsikringer for flyvningerne.

Manglende overholdelse af disse regler kan have store økonomiske og/eller juridiske konsekvenser.