Bezpečnost v případě rekreačních uživatelů

V Evropě je používání dronů považováno za leteckou činnost. Na ochranu osob a majetku na zemi a jiných letadel ve vzduchu proto mnoho národních úřadů pro letectví zavedlo povinná bezpečnostní pravidla s cílem zajistit, aby váš let s dronem nikoho (nebo nic) neohrozil. Tyto národní předpisy pro letecké modely se uplatňují výhradně na rekreační uživatele a nadšence, kteří s dronem létají pro soukromé účely.

Před vzletem byste se měli vždy informovat o příslušných předpisech a dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla.

Tato pravidla jsou v každé zemi jiná, ale zpravidla zahrnují omezení pro létání, jako je:

  • povinnost létat s dronem do určité nadmořské výšky,
  • povinnost zůstat v minimální vzdálenosti od lidí,
  • povinnost neustále udržovat vizuální kontakt se svým dronem,
  • povinnost zaregistrovat svůj dron u příslušného úřadu,
  • zákaz létání nad některými oblastmi (města, letiště, stadiony atd.),
  • zákaz létání v noci nebo za určitých povětrnostních podmínek,
  • zákaz omezení jiného letadla, zejména v nízké nadmořské výšce.

Chcete-li se o pravidlech bezpečnosti a provozu dozvědět více, navštivte oddíl se zdroji na této webové stránce.

Máte-li stále pochybnosti o právním aspektu své činnosti, obraťte se prosím na národní úřad pro letectví.

A konečně vždy pamatujte, že nedodržení místních právních předpisů může mít za následek značné pokuty a/nebo právní důsledky.