Pojištění a odpovědnost pro rekreační uživatele

V Evropě je jakýkoli stroj, který je provozován ve vzduchu, považován ze zákona za letadlo a jsou sem zařazeny i drony.

Bez ohledu na svou hmotnost, velikost a rychlost může dron způsobit značné škody osobám i na majetku. Jako příklady z reálného života lze uvést:

  • tělesná zranění, například děti s trvalými následky v důsledku zásahu vrtulí dronu, 
  • škody na majetku, například srážky dronů s vozy.

Pokud dojde k nehodě dronu, vy, jako provozovatel nebo majitel dronu, musíte zraněné osobě a úřadům sdělit svou totožnost. Možná budete muset zaplatit oběti finanční náhradu, jejíž výše se může v každé země výrazně lišit.

Abyste se vyvarovali většího finančního rizika, měli byste si tudíž – minimálně – ověřit, zda vaše pojištění domácnosti nebo osobní pojištění odpovědnosti kryje i činnosti rekreačních dronů. Pokud nekryje, důrazně vám doporučujeme, abyste svou pojišťovnu požádali o doplnění tohoto krytí nebo abyste uzavřeli specifické pojištění dronů. V některých členských státech EU je takové pojištění dokonce povinné a musí být uzavřeno před létáním.

Ve všech případech byste si měli pozorně přečíst podmínky své pojistky (včetně zeměpisného krytí) a během letu je určitě dodržovat.