V současné době rozlišují národní právní předpisy týkající se dronů mezi rekreačním a profesionálním používáním dronů. Rekreační používání je omezeno na sportovní a volnočasové činnosti, jako jsou závody dronů nebo fotografování pro soukromé účely. Prodej fotografií pořízených dronem je vyhrazen pouze pro profesionální uživatele dronů. Používání dronů pro rekreační účely je ve většině evropských zemí možné bez zvláštního povolení úřadů pro letectví. Avšak jen to, že to je možné, neznamená, že si se svým dronem můžete létat bez jakýchkoli omezení. Platí jen několik pravidel, ta jsou ale zásadní, a musíte jim rozumět a dodržovat je. V mnoha členských státech se drony prodávají s letákem, v němž jsou shrnuta hlavní pravidla, která je nutné dodržovat. Přečtěte si ho pozorně! Ačkoli na evropské úrovni probíhají v současnosti práce na společném regulačním rámci pro letectví, měli byste si být vědomi toho, že použitelná pravidla a předpisy jsou – k dnešnímu dni – v jednotlivých zemích různá.

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Jaká jsou nejdůležitější pravidla, která bych měl(a) znát?

  • Většina evropských zemí zavedla v poslední době specifická bezpečnostní a provozní pravidla pro letectví, která upravují používání dronů v jejich vzdušném prostoru. Když létám s dronem, musím tato pravidla vždy dodržovat a nikdy nesmím ohrožovat jiné osoby, letadla nebo majetek na zemi.
  • Ochrana soukromého života a osobních údajů osob je základním právem. Když létám s dronem, musím vždy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany soukromí a údajů.
  • V případě nehody nese odpovědnost pilot dronu, který musí i nahradit škodu, kterou způsobil. Když létám s dronem, měl(a) bych zajistit, abych byl(a) pro let náležitě pojištěn(a).

Důsledkem nedodržení těchto pravidel mohou být značné finanční a/nebo právní důsledky.