Bezpečnost v případě profesionálních uživatelů

V Evropě většina národních úřadů pro letectví zavedla letecká bezpečnostní pravidla, která upravují používání dronů ve vzdušném prostoru. Tato pravidla byla vytvořena s cílem zajistit, aby provoz dronů nepředstavoval nebezpečí pro lidi či majetek nebo pro jiné uživatele vzdušného prostoru (letadla, kluzáky, vrtulníky atd.).

Před vzletem byste se měli vždy informovat o místních pravidlech pro lety, která se budou vztahovat váš let, a měli byste dodržovat některá základní bezpečnostní pravidla.

Tato pravidla jsou v každé zemi jiná, ale zpravidla zahrnují:

  • Omezení pro létání. Národní úřady pro letectví zavedly podrobná pravidla na základě provozní složitosti vašeho letu a hmotnosti vašeho letadla. Ve většině případů země stanoví maximální nadmořskou výšku letu a vyžadují zvláštní povolení provozu nad obydlenými oblastmi nebo zákaz provozu mimo dohled pilota (Beyond Visual Line of Sight - BVLOS).
  • Povinnosti týkající se tréninku pilota s cílem zajistit, aby potenciální provozovatelé měli všechny nezbytné dovednosti a v základní míře rozuměli leteckým bezpečnostním pravidlům. V mnoha zemích budou muset budoucí provozovatelé složit písemnou zkoušku a praktický test z létání.
  • Povinnost, aby váš dron měl osvědčení letové způsobilosti potvrzující, že je bezpečný pro létání.
  • Povinnost zaregistrovat svůj dron u příslušného úřadu.

Chcete-li se o pravidlech bezpečnosti a provozu dronů a o tom, jak požádat o potřebná povolení, dozvědět více, navštivte oddíl se zdroji na této webové stránce. Máte-li stále pochybnosti o právním aspektu své činnosti, obraťte se prosím na národní úřad pro letectví.

A konečně vždy byste měli mít na paměti, že nedodržení místních právních předpisů může mít za následek značné pokuty a/nebo právní důsledky.