Ochrana osobních údajů při profesionálním používání dronů

V Evropě jsou soukromí a ochrana osobních údajů uznávanými základními lidskými právy. Evropské a národní právní předpisy nás chrání před externím narušením a považují jej za nelegální, a to včetně narušení způsobeného používáním dronů.

Jako profesionální provozovatel dronu nebo zákazník využívající služby dronu si musíte být vědom toho, že požadavky na ochranu údajů se vás mohou týkat, i když záměrně nesbíráte osobní údaje. Využití dronů představuje vysokou pravděpodobnost, že bude neúmyslně docházet ke sběru a/nebo zpracování osobních údajů. Před jejich spuštěním musíte tuto pravděpodobnost pečlivě vyhodnotit pro svůj specifický provoz. Každý provoz dronu, jehož součástí je sběr osobních údajů, musí splňovat právní povinnosti a omezení.

V Evropě jsou sběr, uchovávání a jakýkoli jiný druh zpracování osobních údajů vymezeny konkrétním právním předpisem. Směrnice EU o ochraně údajů a národní zákony o ochraně údajů (brzy mají být nahrazeny všeobecným nařízením o ochraně údajů) stanoví různé požadavky na sběr, zpracování a uchovávání osobních údajů.

  • Co to jsou osobní údaje? Výraz „osobní údaje“ je velmi široký pojem, který zahrnuje jakýkoli typ informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné osoby. V důsledku toho jakékoli použití dronu, který pořizuje obrázky identifikující jednotlivou osobu, bude spadat do oblasti působnosti právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Totéž ale platí i v případě, že dron sbírá jakýkoli typ údajů (jako je místo, průčelí domů, telefonní číslo, registrační značka vozidla, infračervená fotografie atd.), které lze spojit s konkrétní osobou.
  • Jaké zásady je třeba mít při sběru osobních údajů na paměti? Pravidla ochrany údajů stanovují několik klíčových zásad, které byste měli plnit, například včetně zásady získání souhlasu (jednotlivé osoby musí se sběrem jejich údajů souhlasit) a práva na přístup (osoby si ponechávají kontrolu nad informacemi, které jsou sbírány). Měli byste zvážit i minimalizaci sbíraných osobních údajů.

Každá osoba, jejíž údaje byly získány protiprávně, může bránit svá práva u národních soudů nebo může podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi.

Chcete-li se o rizicích pro soukromí a ochranu osobních údajů spojených s profesionálním provozem dronů dozvědět více, použijte prosím následující zdroje:

Poslední aktualizace : 24 leden 2018