Pojištění a odpovědnost pro profesionální uživatele

V Evropě musí profesionální provozovatelé dronů létající nad územím členskému státu EU dodržovat nařízení (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. Článek 4 stanoví, že „letečtí dopravci [...] musí mít v souladu s tímto nařízením uzavřené pojištění odpovědnosti specifické pro oblast letecké dopravy, pokud jde o [...] třetí osoby“.

Hlavním účelem nařízení je stanovením minimální úrovně požadavků na pojištění zajistit, aby oběti nehody měly přístup k patřičné náhradě.

Navzdory vzrušujícím vyhlídkám, které tato nová technologie nabízí, by všichni uživatelé měli mít na paměti, že drony jsou letadla, která mohou způsobit značné škody. Zde je několik nedávných incidentů a nehod z reálného života:

  • škody na majetku, například zasažení vozů nebo srážky s nimi,
  • těsné vyhnutí se srážce, například dron s kamerou se zřítil jen několik centimetrů za lyžařem Marcelem Hirscherem (YouTube).

V takových případech může vaše pojišťovna odškodnit oběť až do určité výše pod podmínkou, že jste dodrželi podmínky své pojistky.

Nařízení (ES) č. 785/2004 také definuje minimální pojistné krytí v případě jednotlivé nehody v závislosti na maximální vzletové hmotnosti dronu. Minimální výše odpovídá jednomu milionu eur v případě jednotlivé nehody.

Všichni profesionální provozovatelé dronů by měli být pojištěni proti škodám způsobeným třetí straně s minimálním limitem 1 000 000 eur.