Jako profesionální uživatel dronu musíte vědět, že používání dronů v souvislosti s podnikatelskou činností je v mnoha zemích povoleno, ale za velmi přísných podmínek. Ve většině zemí budete před zahájením provozu potřebovat povolení/licence od svého národního úřadu pro letectví. Kromě toho může hrát důležitou roli i ochrana soukromí a údajů a budete muset dodržovat související evropská a národní pravidla.

Je tudíž vaší odpovědností informovat se o místních pravidlech, která se budou vztahovat na vaše činnosti s dronem.

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Jaká jsou nejdůležitější pravidla, která bych jako profesionální uživatel měl znát?

  • Značná část národních úřadů pro letectví zavedla nové právní předpisy týkající se bezpečnosti letectví, které upravují používání dronů v jejich vzdušném prostoru. Jako profesionální provozovatel dronu jsem ze zákona povinen dodržovat odpovídající národní bezpečnostní a provozní pravidla, abych nenarušil bezpečnost letectví, neohrozil osoby ani nepoškodil majetek.
  • V Evropě má každý občan základní právo na soukromí a ochranu svých osobních údajů. Jako profesionální provozovatel dronů musím tato práva vždy dodržovat a musím striktně plnit právní předpisy vztahující se k ochraně soukromí a údajů.
  • V případě nehody musí osoba odpovědná za dron (pilot, majitel, provozovatel atd.) nahradit škodu, kterou způsobila. Evropské právo v oblasti letectví tak požaduje, aby profesionální provozovatelé dronů byli pojištěni. Jako profesionální provozovatel bych tudíž měl znát příslušné požadavky týkající se pojištění a odpovědnosti a měl bych zajistit, abych byl pro svůj let náležitě pojištěn.

Důsledkem nedodržení těchto pravidel mohou být značné finanční a/nebo právní důsledky.