Безопасност за любители

В Европа употребата на дронове се счита за въздухоплавателна дейност. С цел защита на хора и наземно имущество Националните въздухоплавателни администрации са въвели задължителни правила за безопасност, които да гарантират, че полетът на вашият дрон няма да представлява заплаха за никого (или нищо). Тези национални нормативни актове относно авиационните модели са приложими изключително към любители, които извършват полети с дронове за лични цели.

Преди всеки полет трябва да се информирате за приложимите нормативни актове и да спазвате някои основни правила за безопасност.

Тези правила са различни в различните държави, но обикновено включват летателни ограничения, като например:

  • задължение за извършване на полети с дрон под определена височина;
  • задължение за спазване на минимално разстояние от хора;
  • задължение за поддържане на постоянен визуален контакт с дрона;
  • задължение за регистрация на дрона от компетентните органи;
  • забрана за извършване на полети над определени зони (градове, летища, стадиони и др.);
  • забрана за извършване на полети през нощта или в определени атмосферни условия;
  • забрана за вмешателство в полета на друго въздухоплавателно средство, особено на ниска височина.

Ако желаете да научите повече за правилата за безопасност и управление, ви каним да посетите раздела с ресурси на този уебсайт.

Ако все още имате съмнения относно правните аспекти на вашата дейност, свържете се с Националната въздухоплавателна администрация във вашата държава.

И накрая, трябва да сте наясно, че неспазването на местните закони може да доведе до значителни финансови и/или юридически последствия.