Поверителност и защита на личните данни за любители

В Европа поверителността и защитата на личните данни се считат за основно човешко право. Европейското и националните законодателства ни защитават от външни вмешателства, като ги определят като незаконни, включително и произтичащите от употребата на дронове.

В качеството си на любител-оператор на дронове трябва винаги да имате предвид, че вашата дейност представлява потенциално вмешателство в личния живот на други хора и може да попада в обхвата на закона за поверителност и защита на личните данни.

В момента, в който оборудвате дрона с камера, видеорекордер или друго записващо устройство, което може да заснема лични данни, включително снимки, разговори, местоположение и др., вие попадате в обхвата на закона за защита личните данни.

Това не означава, че не можете да извършвате полети с дрон, оборудван с камера, а че трябва винаги да използвате дроновете отговорно и да не нарушавате неприкосновеността на други хора.

Например не трябва да правите фото, видео или аудио записи на хора в техния дом, градина, автомобил и др., без тяхно разрешение. Не забравяйте, че поверителността и защитата на личните данни са приложими дори и на публични места. Собствеността също може да бъде защитена от закона при определени обстоятелства.

Съществува и риск дейността, която извършвате с дрон, да се превърне във вмешателство, дори ако вашият дрон не е оборудван с камера или други сензори. В действителност хората могат да се почувстват наблюдавани от дрона и да променят поведението си според ситуацията.

Имайте предвид, че ако дейността, извършвана с вашия дрон, нарушава неприкосновеността на друго лице, то може да защити правата си за защита на личните данни в съда или чрез националния орган за защита на личните данни.

За да действате отговорно, е необходимо да научите повече относно рисковете за поверителността и защитата на личните данни, както и свързаните с тях нормативни актове, от следните източници:

Последна актуализация : 18 януари 2018