Застраховане и отговорност за любители

В Европа всяка машина, управлявана във въздуха, по закон се счита за въздухоплавателно средство. Това важи и за дроновете. 

Независимо от своето тегло, размер или скорост, дронът може да причини значителни щети на хора и имущество. Ето някои примери от реалния живот:

  • телесни повреди, като например трайни увреждания на деца, причинени от перките на дрона;
  • щети на имущество, като например сблъсък на дрон с автомобил.

В случай на инцидент с дрон, вие, в качеството си на оператор или собственик на дрона, сте длъжни да се идентифицирате пред засегнатото лице и съответните органи. Възможно е също така да се наложи да изплатите финансово обезщетение на засегнатото лице, сумата на което може да варира значително в различните държави.

За да избегнете големи финансови рискове, трябва най-малкото да се уверите, че вашата лична застраховка или застраховка на дома ви включва отговорност към трети лица и покрива дейности, свързани с любителска употреба на дронове. Ако не е така, ние ви съветваме да поискате от вашия застраховател да добави такова покритие или да сключите специална застраховка за дрон. В някои държави от ЕС подобна застраховка дори е задължителна и трябва да бъде сключена преди извършване на полети.

Във всички случаи трябва внимателно да прочетете условията по вашата застрахователна полица (включително териториалното покритие) и да се уверите, че ги спазвате по време на полет.