Застраховане и отговорност за професионални оператори

В Европа професионалните оператори на дронове, които извършват полети над територията на държава членка на ЕС, трябва да спазват Регламент (ЕО) № 785/2004 относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства. В член 4 е посочено, че „Операторите на въздухоплавателни средства […] са длъжни да се застраховат в съответствие с настоящия регламент по отношение на тяхната специфична авиационна отговорност във връзка с […] трети лица.

Основната цел на този регламент е чрез установяване на минимални застрахователни изисквания да гарантира, че на пострадалите при злополука ще бъде осигурено адекватно обезщетение.

Независимо от вълнуващите възможности, които тази нова технология предлага, всички потребители трябва да имат предвид, че дроновете представляват въздухоплавателни средства, които могат да причинят значителни щети. Примерите за инциденти и произшествия от реалния живот включват:

  • щети на имущество, като например удар или сблъсък на дрон с автомобил;
  • разминаване на косъм, като например дрон с камера, който се разбива на сантиметри зад скиора Марсел Хиршер (YouTube).

В подобни случаи вашата застрахователна компания може да изплати обезщетение на пострадалия до определена сума, при положение че отговаряте на условията на застрахователната полица.

Регламент (ЕО) № 785/2004 определя също минималното застрахователно покритие за едно застрахователно събитие, в зависимост от максималното излетно тегло на дрона. Минималната сума се равнява на един милион евро за едно събитие.

Всички професионални оператори на дронове трябва да бъдат застраховани за щети, причинени на трети лица, до лимит не по-малък от 1 000 000 евро.