В качеството си на професионален потребител на дронове вие трябва да знаете, че в много европейски държави употребата на дронове за търговски цели е позволена, но при много строги условия. В повечето държави е необходимо да притежавате различни разрешителни/лицензи, издадени от Национална въздухоплавателна администрация, преди извършването на каквато и да е дейност. Освен това поверителността и защитата на личните данни също може да са от съществено значение, затова трябва да спазвате съответните европейски и национални разпоредби.

Следователно сте длъжни да се информирате за местните разпоредби, които са приложими към съответната дейност, свързана с употреба на дронове.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Кои са най-важните правила, които трябва да знам в качеството си на професионален потребител?

  • Голяма част от Националните въздухоплавателни администрации са въвели нови правила, които са свързани с безопасността във въздухоплаването и регулират употребата на дронове в съответното национално въздушно пространство. В качеството си на професионален оператор на дрон съм длъжен по закон да спазвам съответните национални правила за безопасност и управление, за да не нарушавам безопасността на въздухоплаването, да не застрашавам хора и да не причинявам материални щети.
  • Всеки гражданин в Европа има основното право на неприкосновен личен живот и защита на личните данни. В качеството си на професионален оператор на дрон трябва винаги да се съобразявам с тези права и стриктно да спазвам приложимото законодателство за поверителност и защита на личните данни.
  • В случай на инцидент лицето, отговорно за дрона (пилот, собственик, оператор и др.), е длъжно да възстанови нанесените от него/нея щети. Това означава, че съгласно европейското въздухоплавателно законодателство от професионалните оператори на дронове се изисква да притежават застраховка. В качеството си на професионален оператор съм длъжен да познавам приложимите изисквания за застраховане и отговорност и да осигуря подходяща застраховка за съответния полет.

Неспазването на тези правила може да доведе до значителни финансови и/или юридически последствия.