Ако сте любители на дронове и извършвате полети с/управлявате дрон за лични или търговски цели, нашият портал ще ви информира за основните изисквания и приложимото законодателство и разпоредби, свързани с дронове в ЕС, Норвегия и Швейцария, за да предпази вас и вашия бизнес от проблеми или, по-лошо, от съдебни искове. Нашите специализирани видеоматериали и документи, напр. Кодекса за етично поведение за дронове, национални резюмета или справочници, имат за цел да повишат вашата информираност и да помогнат — както на професионалните потребители, така и на любителите — да управляват дрон безопасно, а също така законно и отговорно.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.